Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

Wszystkie procedury dotyczące dyplomowania obowiązujące w Akademii Ignatianum są dostępne pod adresem:

https://www.ignatianum.edu.pl/proces-dyplomowania

 

Natomiast  dokument "Zasady dyplomowania odnoszące się do wszystkich kierunków, poziomów, profilów i form studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie" jest dostępny w pliku do pobrania:

Zasady dyplomowania