Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

W dokumencie podano zasady dotyczące własności intelektualnej, ochrony prawnej oraz komercjalizacji dóbr intelektualnych w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Plik do pobrania:

Regulamin zarządzania prawami autorskimi