Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

Uchwała Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie nr 77/2022/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.

W sprawie: określenia warunków korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Akademii Ignatianum w Krakowie przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym.

 

Warunki korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zgodnie z Uchwałą nr 32/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku, dokument dotyczy użytkowania, eksploatacji i wykorzystania infrastruktury badawczej Uczelni przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Plik do pobrania:

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej