Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:
Ewalucja szkoły doktorskiej odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Komisja Ewaluacji Nauki przeprowadza ewaluację według harmonogramu ustalonego na dany rok i opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej  Ministerstaw Edukacji i Nauki.