Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

w sprawie zajęć realizowanych w formie zdalnej w terminie 25-27 marca 2024 r z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z użyciem wyłącznie Platformy edukacyjnej/językowej.

Komunikat nr 5/2023/2024

w sprawie formy przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej roku akademickiego 2023/2024.

Komunikat nr 4/2023/2024

w sprawie zajęć realizowanych w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Komunikat nr 3/2023/2024

w sprawie ochrony wizerunku pracowników i studentów Akademii Ignatianum w Krakowie.

Komunikat nr 1/2022/2023