Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:
Rozprawa doktorska na temat: "Pedagogiczne konsekwencje ekologii mediów Neila Postmana" 
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. Stanisława Gałkowskiego  
 
Rozprawa doktorska na temat: "Stanisław Krauze (1902-1977) i jego wpływ na kulturę żywności i żywienia w Polsce w XX w." 
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora dr. hab. Janusza Smołuchy, prof. UIK oraz promotora pomocniczego dr. Krzysztofa Dudy 
Rozprawa doktorska na temat: "Ewaluacja percepcji szkolnego zespołu psychoedukacyjnego w budowaniu zindywidualizowanego procesu kształcenia ucznia z ASD w oparciu o badania w działaniu".
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. Jacka Błeszyńskiego