Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30
Rozprawa doktorska na temat: "Kulturowe i religijne znaczenie dzieła i myśli Heinricha Pescha SJ, 1854-1926. Jezuicki wkład w myśl społeczną Kościoła".
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora dr. hab. Janusza Smołuchy, prof. UIK oraz promotora pomocniczego dr. Andrzeja Wadasa
Rozprawa doktorska na temat: "Zjawisko kultury mobilnej na przykładzie polskich społeczności fotograficznych".
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora p. dr hab. Beaty Bigaj-Zwonek, prof. AIK oraz promotora pomocniczego p. dr Natalii Wiernik   
Rozprawa doktorska na temat: "Autoewaluacja więzi rodzicielskich. Perspektywa ojców".
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora s. dr hab. Anny Walulik, prof. AIK oraz promotora pomocniczego dr Magdaleny Ciechowskiej    

Rozprawa doktorska na temat: "Doświadczenie muzykoterapii w kształtowaniu dorosłości kobiet ".

 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Marka SJ oraz promotora pomocniczego dr Magdaleny Ciechowskiej    

 

Rozprawa doktorska na temat: "Uczenie się radzenia sobie z chorobą w narracjach młodych blogerów cierpiących na SMA".
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora dr hab. Marii Marty Urlińskiej, prof. AIK oraz promotora pomocniczego dr Ewy Dybowskiej   
Rozprawa doktorska na temat: "Wokół sukcesu osób z nabytą niepełnosprawnością. Studium narracyjne"
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora dr hab. Marii Marty Urlińskiej, prof. AIK oraz promotora pomocniczego dr. hab. Pawła Kaźmierczaka, prof. AIK   
Rozprawa doktorska na temat: "Studia uniwersyteckie w Bolonii jako źródło inspiracji i rozwoju kultury polskiej w XVI w."
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora dr. hab. Janusza Smołuchy, prof. AIK oraz promotora pomocniczego dr. Łukasza Burkiewicza   
Rozprawa doktorska na temat: "Uwarunkowania kulturowe opinii studentów wybranych uczelni polskich na temat kryzysu imigracyjnego w Europie. Realny świat wobec mitów cyberprzestrzeni"
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora dr. hab. Janusza Smołuchy, prof. AIK   
Rozprawa doktorska na temat: "Time, Number, Order and the Flow of Becoming: Aristotle, Pseudo-Archytas and Iamblichus in Conversation"
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora dr hab. Anny Zhyrkovej, prof. AIK oraz promotora pomocniczego dr. Marcina Podbielskiego   
Rozprawa doktorska na temat: "Podmiotowość i samoświadomość we wczesnej filozofii Józefa Tischnera".
 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora ks. prof. dr. hab. Stanisława Ziemianskiego SJ oraz promotora pomocniczego dr. hab. Andrzeja Gielarowskiego, prof. UIK   
 
1 do 10 z 54