Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

Strategia na nastepne lata w opracowaniu. Ponizej znajduje sie skrót strategii na lata 2015-2020.

Plik do pobrania:

Strategia Rozwoju Akademii Ignatianum

Od września 2019 roku na naszej Uczelni realizowany jest projekt finansowany ze środków europejskich pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni, wartość projektu 7 989 443,11 zł. Projekt składa się z kilku wzajemnie uzupełniających się elementów. Jest to projekt wspierający zarówno studentów, jak i kadrę naukowo-dydaktyczną, zarządzającą i administracyjną. W jego ramach organizowane są inwestycje w systemy informatyczne, infrastrukturalne i sprzęt techniczny, jak też realizowana jest działalność Akademickiego Biura Karier oraz szeroka gama szkoleń dla studentów, pracowników administracyjnych i dydaktycznych. 

Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni, nr POWR.03.05.00-00-Z203/18, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik projektu ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. AIK. Więcej informacji na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/zintegrowany-program-rozwoju-uczelni

Strona Internetowa aktualności Cyfryzacji AIK