Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

Od stycznia 2021 r. postępowania prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowania regulaminowe (zakupy poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) publikowane są w Profilu Nabywcy Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum