Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

WIELKI KANCLERZ
Ojciec Generał Arturo Sosa Abascal SJ
Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego

 

WIELKI WICEKANCLERZ
Ojciec Prowincjał dr Jarosław Paszyński SJ
Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

 

REKTOR

ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK

 

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNI

ks. dr hab. Andrzej Paweł Bieś SJ, prof. UIK

 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. UIK

 

PROREKTOR DS. NAUKI

dr hab. Beata Topij-Stempińska, prof. UIK

 

 

KANCLERZ

p.o. ks. dr hab. Andrzej Paweł Bieś SJ, prof. UIK

Szukaj w tym dziale: