Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2020/S 251-631367- przetarg nieograniczony pn. „System wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w celu doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie – opracowanie, dostarczenie, wdrożenie, utrzymanie i usługi serwisu gwarancyjnego” o nr zamówienia (nadanym przez Zamawiającego): 217/BZP/2020

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 583141-N-2020 z dnia 2020-09-09 r. w przetargu nieograniczonym pn. „Druk i dystrybucja książek (słowników) posiadających nr ISBN”  o nr zamówienia (nadanym przez Zamawiającego): 213/BZP/2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2020/S 136-334297 przetarg nieograniczony pn. „Dostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO o nr zamówienia (nadanym przez Zamawiającego): 211/BZP/2020

Zamówienie jest realizowane w ramach:

Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

oraz

Projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18)

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 136-334297 (opublikowane w DZ.U. S nr 136: data 16/07/2020)

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie  https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2020/S 103-248359

- przetarg nieograniczony pn. „Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego” o nr zamówienia (nadanym przez Zamawiającego): 205/BZP/2020


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 103-248359 (opublikowane w DZ.U. S nr 103: data 28/05/2020)


SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie  https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2020/S 020-044491

- przetarg nieograniczony pn. „Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego” o nr zamówienia (nadanym przez Zamawiającego): 12/BZP/2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 020-044491 (opublikowane w DZ.U. S nr 20: data 29/01/2020)

SIWZ wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie  https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi

 

 
1 do 10 z 31