Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

KOMUNIKAT  JM DR. HAB. TOMASZA HOMY SJ, PROF. UIK, REKTORA UNIWERSYTETU IGNATIANUM W KRAKOWIE W SPRAWIE STATUTU UNIWERSYTETU IGNATIANUM W KRAKOWIE

Szanowni Państwo, Pracownicy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie,

niniejszym ogłaszam, że z dniem 1 października 2023 roku wchodzi w życie Statut Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, zatwierdzony przez Wielkiego Kanclerza Ignatianum - Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, Dekretem z dnia 30 września 2023 roku. Równocześnie informuję, że z niniejszym ogłoszeniem Statutu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie traci ważność dotychczas obowiązujący Statut AIK.

Z wyrazami szacunku,  dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK, Rektor

1 października 2023 r.

 

Statut UIK

 

Dekret zatwierdzający Statut UIK