Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 w semestrze zimowym w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.

Zarządzenie nr 54/2023/2024

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe w UIK 2024/2025

w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów, dla cyklu studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024.

Zarządzenie nr 53/2023/2024

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie rekrutującej kandydatów na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.

Zarządzenie nr 52/2023/2024

w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie dla kandydatów chcących rozpocząć kształcenie w roku akademickim 2024/2025.

Zarządzenie nr 51/2023/2024

w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.

Zarządzenie nr 50/2023/2024

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie w zakresie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą.

Zarządzenie nr 49/2023/2024

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO W UIK (od 13.05.2024)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny portfolio kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Arteterapia na rok akademicki 2024/2025.

Zarządzenie nr 47/2023/2024

w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego wydawanego w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie osobom, które uzyskały stopień doktora filozofii o walorze kanonicznym.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2024/2025 w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.

Zarządzenie nr 45/2023/2024

 
1 do 10 z 562