Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Uchwała nr 58/2023/2024

Załącznik do U. nr 58/2023/2024

W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filozofia w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Uchwała nr 57/2023/2024

Załącznik do U. nr 57/2023/2024

W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filozofia w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Uchwała nr 56/2023/2024

Załącznik do U. nr 56/2023/2024

W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Administracja i polityka publiczna w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Uchwała nr 55/2023/2024

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Administracja i polityka publiczna w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Uchwała nr 54/2023/2024

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Uchwała nr 53/2023/2024

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

W sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Uchwała nr 52/2023/2024

Regulamin studiów UIK (od 01.10.2024)

W sprawie: wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu nadawania stopnia doktora filozofii o walorze kanonicznym (w rozumieniu Prawa Kanonicznego) w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.

Uchwała nr 51/2023/2024

Wewnętrzny regulamin nadawania stopnia doktora filozofii o walorze kanonicznym w UIK

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 
1 do 10 z 358