Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Nazwa zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje i przygotowujące studentów do wejścia na rynek pracy w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni w zakresie: multimediów w reklamie, prezentacji scenicznej i adaptacji teatralnych, prowadzenia spraw rachunkowo-księgowych, typografii i projektowania książek, warsztatu pracownika działu HR, zajęć warsztatowych kształcących kompetencje przedsiębiorcze, fotografii wobec procesów kulturowych

 

Nr zamówienia: 219/BZP/2020

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

Nazwa postępowania: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz monitoringu obiektów Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Nr postępowania: 218/BZP/2020

 

Nazwa zamówienia: 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni  w zakresie: zasad efektywnego komunikowania w grupie, metod wpierających pracę ze studentami mającymi zaburzenia psychiczne i emocjonalne, skutecznego i umiejętnego posługiwania się własnym głosem, nauczania problemowego i interaktywnego, tutoringu akademickiego, prowadzenia zajęć online i przygotowywania materiałów do kursów nauczania na odległość”

 

Nr zamówienia: 214/BZP/2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014 – 2020  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

 

Nazwa zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni  w zakresie: administrowania bazami danych, budowania wizerunku uczelni, obsługi programu Excel, obsługi programu Photoshop, obsługi programu Płatnik ZUS, prawa pracy, prowadzenia skutecznych rozmów windykacyjnych, zarządzania projektami, optymalizacji stron www (SEO, pozycjonowania i link buildingu), videomarketingu na YouTube i FB oraz lean office”

 

 Nr zamówienia: 212/BZP/2020

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014 – 2020  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

Nazwa zamówienia:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni w zakresie: języka angielskiego, budowania zespołu i komunikacji w zespole, komunikacji – trudne sytuacje w biurze uczelni, podnoszenia jakości obsługi klienta – studenta w sekretariacie i dziekanacie oraz zasad profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni, programów biurowych w administracji, technik asertywnej komunikacji, wykorzystania MS Office 365 w praktyce, zarządzania czasem i organizacją pracy w biurze, zarządzania treścią na stronie internetowej, usprawnienia procedury administracyjnej w uczelni, wewnętrznych systemów zarządzania jakością na uczelni wyższej, diagnozy i rozwoju potencjału osobowościowego w organizacji, tworzenia aktów normatywnych w uczelni”

 

Nr zamówienia: 207/BZP/2020

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014 – 2020  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nazwa zamówienia: 

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji uroczystości - Święta Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Nr zamówienia: 43/BZP/2020

 

Nazwa zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn: ”Podstawy przedsiębiorczości” w ramach Projektu pn. w ramach Projektu „Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy Program Podniesienia Kompetencji Społecznej Migrantów”POWR.03.01.00-00-T034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

Nr zamówienia: 216/BZP/2019 (postępowanie powtórne)

 

Zamówienie jest realizowane w ramach

Projektu „Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy Program Podniesienia Kompetencji Społecznej Migrantów” POWR.03.01.00-00-T034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

Nazwa zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn: ”Podstawy przedsiębiorczości” w ramach Projektu pn. w ramach Projektu „Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy Program Podniesienia Kompetencji Społecznej Migrantów” POWR.03.01.00-00-T034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

Nr zamówienia: 216/BZP/2019

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy Program Podniesienia Kompetencji Społecznej Migrantów” POWR.03.01.00-00-T034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

 

Nazwa zamówienia:

"Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn. „Podniesienie kompetencji społecznych”- sprawa nr 215/BZP/2019 - w ramach Projektu „Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość” POWR.01.04.00-00-0024/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020"

 

 

Nr zamówienia: 215/BZP/2019

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość” POWR.01.04.00-00-0024/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

 

 

 

Nazwa zamówienia: 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni”  z zakresu: ochrony danych osobowych, SEO - pozycjonowanie i LINK Building, videomarketingu (YouTube, FB), środków trwałych, sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych i jego wykorzystania w ocenie kondycji finansowej, podatku VAT, sporządzania bilansu, arkusza Excel w płacach, zasad rozliczania podróży służbowych, zarządzania zmianą”

Nr zamówienia: 452/BZP/2019

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014 – 2020  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

 

 

 
1 do 10 z 12