Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Ignatianum w Krakowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Nazwa zamówienia:

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn: ”Podstawy przedsiębiorczości” w ramach Projektu pn. w ramach Projektu „Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy Program Podniesienia Kompetencji Społecznej Migrantów” POWR.03.01.00-00-T034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

Nr zamówienia: 216/BZP/2019

 

Zamówienie jest realizowane w ramach

Projektu „Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy Program Podniesienia Kompetencji Społecznej Migrantów” POWR.03.01.00-00-T034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_216_BZP_2019.pdf

 

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_216_BZP_2019_opz.pdf

 

Zalacznik_nr_1A_do_Ogloszenia_216_BZP_2019_wzor_umowy.pdf

 

zalacznik_nr_2_do_Ogloszenia_216_BZP_2019_formularz oferty.odt

 

Zalacznik_nr_3_do_Ogloszenia_216_BZP_2019_oswiadczenie.docx

 

zalacznik_nr_4A_do_Ogloszenia_216_BZP_2019_wykaz_uslug.odt

 

zalacznik_nr_4B_do_Ogloszenia_216_BZP_2019_wykaz_osób.odt

 

Zalacznik_nr_5_do_Ogloszenia_216_BZP_2019_zobowiązanie_wzor.doc

 

Zalacznik_nr_5_do_Ogloszenia_216_BZP_2019_zobowiązanie_wzor.doc

 

zalacznik_nr_6_do_Ogloszenia_216_BZP_2019_oswiadczenie_dot_grupy_kapitalowej.docx

 

Nazwa zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn: ”Podstawy przedsiębiorczości” w ramach Projektu pn. w ramach Projektu „Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy Program Podniesienia Kompetencji Społecznej Migrantów” POWR.03.01.00-00-T034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

Nr zamówienia: 216/BZP/2019


 

Zamówienie jest realizowane w ramach

Projektu „Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy Program Podniesienia Kompetencji Społecznej Migrantów” POWR.03.01.00-00-T034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

Nazwa zamówienia:

"Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn. „Podniesienie kompetencji społecznych”- sprawa nr 215/BZP/2019 - w ramach Projektu „Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość” POWR.01.04.00-00-0024/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020"

 

 

Nr zamówienia: 215/BZP/2019

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość” POWR.01.04.00-00-0024/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

 

OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_215_BZP_2019.pdf

 

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia__215_BZP_2019_opz.pdf

 

Zalacznik_nr_1A_do_Ogloszenia_215_BZP_2019_wzor_umowy.pdf

 

zalacznik_nr_2_do_Ogloszenia_215_BZP_2019_formularz oferty.odt

 

Zalacznik_nr_3_do_Ogloszenia_215_BZP_2019_oswiadczenie.docx

 

zalacznik_nr_4A_do_Ogloszenia_215_BZP_2019_wykaz_uslug.odt

 

zalacznik_nr_4B_do_Ogloszenia_215_BZP_2019_wykaz_osób.odt

 

Zalacznik_nr_5_do_Ogloszenia_215_BZP_2019_zobowiązanie_wzor.doc

 

zalacznik_nr_6_do_Ogloszenia_215_BZP_2019_oswiadczenie_dot_grupy_kapitalowej.docx  

 

 

Nazwa zamówienia: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni”  z zakresu: ochrony danych osobowych, SEO - pozycjonowanie i LINK Building, videomarketingu (YouTube, FB), środków trwałych, sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych i jego wykorzystania w ocenie kondycji finansowej, podatku VAT, sporządzania bilansu, arkusza Excel w płacach, zasad rozliczania podróży służbowych, zarządzania zmianą”

Nr zamówienia: 452/BZP/2019

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014 – 2020  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

 

OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_1_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_2_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_3_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_4_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_5_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_6_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_7_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_8_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_9_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_OPZ_czesc_10_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

Zalacznik_nr_1A_do_Ogloszenia_wzor_umowy_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

Zalacznik_nr_1B_do_Ogloszenia_wzor_umowy_nr_sprawy_452_BZP_2019.pdf

 

zalacznik_nr_2_do_Ogloszenia_formularz oferty_nr_sprawy_452_BZP_2019.odt

 

Zalacznik_nr_3_do_Ogloszenia_oswiadczenie_nr_sprawy_452_BZP_2019.docx

 

zalacznik_nr_4_do_Ogloszenia_wykaz_osób_nr_sprawy_452_BZP_2019.odt

 

zalacznik_nr_5_do_Ogloszenia_zobowiązanie_wzor_nr_sprawy_452_BZP_2019.doc

 

zalacznik_nr_6_do_Ogloszenia_oswiadczenie_dot_grupy_kapitalowej_nr_sprawy_452_BZP_2019.docx

 

Informacja_z_dnia_08012020_wyjasnienia_do_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr _452_BZP_2019.pdf

 
 
Informacja dla wykonawców z dnia 14.01.2020 r. - zmiana Ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 
 
Poprawny załącznik nr 1A do Ogłoszenia o zamówieniu - wzór umowy do części nr 1 i 10 
 

Nazwa zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje i przygotowujące studentów do wejścia na rynek pracy realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” z zakresu typografii i projektowania książek, arteterapii w edukacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, kompetencji coachingowych pedagoga, prowadzenia coachingu, programów biurowych w administracji, fotografii w procesach kulturowych, technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, outsourcingu i offshoringu w kontekście pozyskiwania inwestorów dla gmin”

 

Nr zamówienia: 367/BZP/2019

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014 – 2020  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_367_BZP_2019.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_opz_czesc_1.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_opz_czesc_2.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_opz_czesc_3.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_opz_czesc_4.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_opz_czesc_5.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_opz_czesc_6.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_opz_czesc_7.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_opz_czesc_8.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_opz_czesc_9.pdf

Zalacznik_nr_1A_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_wzor_umowy.pdf

zalacznik_nr_2_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_formularz oferty.odt

Zalacznik_nr_3_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_oswiadczenie.docx

zalacznik_nr_4_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_wykaz_osób.odt

Zalacznik_nr_5_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_zobowiązanie_wzor.doc

zalacznik_nr_6_do_Ogloszenia_367_BZP_2019_oswiadczenie_dot_grupy_kapitalowej.docx

 

Wyjaśnienia do treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjasnienia_do_tresci_Ogloszenia_o_zamówieniu_367_BZP_2019_16122019.pdf

 

Informacja z dnia 18.12.2019 r. o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu nr 367/BZP/2019 + zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja_z_dnia_18122019_o_zmianie_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr _367_BZP_2019.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 367/BZP/2019 tekst ujednolicony z dnia 18.12.2019 r. 

OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_367_BZP_2019_tekst_ujednolicony_18122019.pdf

 

Wyjaśnienia do treści Ogłoszenia o zamówieniu 

Informacja_z_dnia_09012020_wyjasnienia_do_Ogloszenia_o_zamowieniu_nr _367_BZP_2019_.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - zamówienie nr 367/BZP/2019
 

Nazwa zamówienia: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni”  z zakresu: ochrony danych osobowych, SEO - pozycjonowanie i LINK Building, videomarketingu (YouTube, FB), środków trwałych, sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych i jego wykorzystania w ocenie kondycji finansowej, podatku VAT, sporządzania bilansu, arkusza Excel w płacach, zasad rozliczania podróży służbowych, zarządzania zmianą”

Nr zamówienia: 179/BZP/2019

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014 – 2020  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych