Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

1. Pliki graficzne zawierające widok wzorca dokumentu publicznego

Pliki - wzorce

Dyplomy ukończenia studiów

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

2. Opis dokumentu publicznego

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Dyplom ukończenia studiów, odpisy dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt sporządzane są na karcie formatu A4 (210x297 mm), zadrukowanej jednostronnie na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2.

Sposób personalizacji: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej. 

a) data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 30 marca 2021 r.
b) data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 01.06.2021 r.
c) okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo
d) data zakończenia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: -

ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z odpisami i odpis przeznaczony do akt sporządzane są na karcie formatu A4 (210x297 mm), zadrukowanej jednostronnie na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2.

Sposób personalizacji: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej. 

a) data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 17 maja 2021 r.
b) data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 01.06.2021 r.
c) okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo
d) data zakończenia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: -

3. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczony do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego

Opis techniczny